You are currently viewing Service på elbil

Service på elbil

Service på elbil er vel så viktig som service på biler som benytter fossilt brensel, men hvorfor og hva kan man forvente?

Godkjent el-bil verkstedMan bør ha som hovedregel å ha elbilen på service hvert år, på elbiler som er eldre enn 2 år. Dette kan variere noe fra bilmerke og kjørelengde på bilen. Vi er et el-bil verksted og har hatt kurs for å utføre arbeid på bil el-bil.

Ved service blir batteriene diagnostisert, og data avlest, blant annet for å avdekke kjøre- og lade vaner. En elbil består av et svært avansert elektrisk anlegg som i like stor grad som en fossilbil kan få slitasje, ha feil og mangler. Dette må derfor vedlikeholdes og kontrolleres jevnlig. 

Selv om motoren er elektrisk, har bilen kjøleanlegg, batterier, bremser, bremsevæske, hjuloppheng, drivaksler og en rekke andre deler der det kan oppstå slitasje og rust på lik linje med andre biler. Elbiler må i tillegg ha ettersyn av elektrisk utstyr som ladekabler og høyvolts ledninger. Det er kun oljeskift man ikke har, sammenlignet med en fossilbil.

Dette er hva du kan forvente ved en service på din elbil hos oss:

  • Service og vedlikehold blir utført i henhold til produsentens spesifikasjoner 
  • Vi kontrollerer også kjølevæske, da denne kan være med på å både kjøle og varme opp batteripakken. 
  • Vi kontrollerer bremser, både for rust og slitasje. Evt. smøring av bevegelige deler. 
  • Vi kontrollerer og evt. skifter bremsevæske om nødvendig. 
  • Kontroll av frontrute utføres, her ser vi etter sprekker, steinsprut og slitasje. 
  • Vi Kontrollerer hjuloppheng for rust, skader, slakk, osv. 
  • Vi sjekker dekkene dine, dekkslitasje og lufttrykk, samt felger. 
  • Vi kontrollerer pollenfilter og evt. Skifter det ut slik at du får frisk luft i kupeen.  
  • Vi kontrollerer også kjølevæske, da denne kan være med på å både kjøle og varme opp batteripakken. 
  • Samt kontroll av vindusviskere og spylere.

Listen er basert på statens Vegvesen sine retningslinjer og anbefalinger.