You are currently viewing Viktig med vedlikehold av klimaanlegget

Viktig med vedlikehold av klimaanlegget

Det er minst tre gode grunner til at du bør ha et jevnlig vedlikehold av klimaanlegget. For å hindre dårlig lukt, opprettholde kjøleeffekten og unngå at det oppstår skader.

Kjølegassen forsvinner

  • I tillegg er det viktig å være klar over at alle klimaanlegg over tid mister en del av kjølegassen gjennom slanger og koblinger. Så mye som 10 prosent kan forsvinne i løpet av et år. I beste fall fører dette «bare» til at kjøleeffekten blir dårligere. I verste fall kan det føre til at kompressoren blir ødelagt, fordi den ikke får nok smøring. Det er nemlig kjølegassen som transporterer smøreoljen rundt i systemet. En reparasjon kan bli dyrt!

Klimaanlegget gir økt komfort

  • Et klimaanlegg som fungerer, bidrar til komforten i bilen. Det beskytter også mot forurensning fra uteluften og reduserer faren for allergireaksjoner i kupeen. Derfor er det viktig at man tar service på klimaanlegget.

Bestill service på klimaanlegget!

  • Husk: Når du har bilen på service, inngår ikke rens og vedlikehold automatisk som en del av servicen. Dette må du be om eller bestille spesielt. Alversund Auto tar både vedlikeholdsservice av bilen og klimaservice, separat eller sammen.

Hva forårsaker vond lukt i bilens kupe?

Fuktighet og luft som samler seg i klimaanlegget i biler gir perfekte vekstvilkår for mikro-organismer og bakterier. Når klima-anlegget skrus på, blåser viften disse organismer inn og rundt i bilens kupe. Ved bruk av rensemiddel som er tilegnet rensing av klima-anleggets luftsystem fjernes mikro-organismer, mugg og bakterier selv på steder det ellers er vanskelig å komme til. En slik behandling av klima-anlegget gir renere luft inn i bilens kupe noe som øker inneklimaets kvalitet og kan ha stor positiv innvirkning på personer med allergiske lidelser. HUSK alltid å skifte pollen-/allergifilteret i bilen når en rens av klimaanlegget er gjennomført! I enkelte tilfeller kan forurensingen i klima-anlegget være så omfattende at det må tas flere behandlinger før resultatet blir akseptabelt. Er bilens kupe forurenset av andre elementer som sigarettrøyk, kjæledyr, matrester og annet som skaper uønsket lukt, anbefales en rens av interiøret i tillegg.

Utfør klimaservice hvert andre år

Vår klimaservice sørger for at ditt anlegg fungerer som det skal år etter år. Fra kr 1035,- får du etterfylling av gass, vacuumering og funksjonstest av anlegget.*

Skulle det bli avdekket feil og mangler reparerer vi dette til avtalt pris.
Vi anbefaler deg å utføre klima -service hvert andre år.

*Benyttet gass og eventuell klimaavgift tilkommer.

Alt for et bedre AC klima!

Bestill klimaservice